Merkez Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR

Görev : Başkan( Dekan )
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : akemalozdemir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Merkez Müdürü
Görev Süresi : 13.03.2017 - 02.11.2021
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Bülend İNANÇ

Görev : Üye
Görev Süresi : 06.12.2017 - 06.12.2020
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : bulendinanc@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Tekbaş ATAY

Görev : Üye
Görev Süresi : 06.12.2017 - 06.12.2020
Telefon : 0 (284) 236 45 50 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : meltemtekbasatay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Berna ZORKUN

Görev : Üye
Görev Süresi : 06.12.2017 - 06.12.2020
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 118
TÜ E-Posta : bernazorkun@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÖZVEREN

Görev : Üye
Görev Süresi : 27.12.2019 - 27.12.2023
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : neslihanozveren@trakya.edu.tr